Handleiding Fenex: hoe voorkom je dat zendingen vast komen te staan op de Nederlandse ferry terminals?

In dit document staat gedetailleerde informatie voor zowel vervoerders, expediteurs als douaneagenten om te voorkomen dat zendingen vast komen te staan op de Nederlandse ferry terminals. Mocht je nu nog vragen hebben, laat het weten via secretariaat@fenex.nl.

Wordt er bij de invoering van plateau 1 van het CVB ook gecontroleerd op soort verpakking (colli) en aantal?

Hoe het werkt:

 • Op het moment dat de nadere aangifte wordt ingediend vindt er een validatie plaats naar zowel gewicht als het soort en aantal verpakkingen;
 • Wanneer de soort verpakking overeenkomt, dan wordt gecontroleerd of het aantal verpakkingen en het gewicht binnen de hoeveelheid past die op de BL in de ATO staat vermeld;
 • Komt de verpakkingssoort niet overeen dan wordt enkel gekeken of het gewicht past binnen het gewicht zoals op de BL in de ATO staat vermeld;
 • Bij overschrijding van het gewicht of het aantal verpakkingen wordt de nadere aangifte niet geaccepteerd.

Is het CVB ook van toepassing op terugkerende lege emballage?

Dat ligt eraan hoe de aangifte voor deze goederen wordt gedaan.

 • Voor ‘terugkerende lege emballage uit een derde land’ moet in beginsel een nadere aangifte worden gedaan. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, zoals (tijdelijke) invoer of transit. Bij die aangifteprocedures gelden voor terugkerende lege emballage dezelfde regels als voor andere goederen die vanuit een derde land naar de EU komen en zijn dan ook de CVB regels van toepassing.
 • Een uitzondering bestaat voor ‘terugkerende lege emballage die via een ferry-schip de EU binnenkomen en door de ferry-operator worden aangegeven via de mondelinge procedure’. Omdat de ferry-operator in dit geval mondeling aangifte doet namens de ladingbelanghebbende is er geen aangifte in AGS vereist, en zijn de CVB regels hierop niet op van toepassing.

Ga bij uw ferry-operator na of zij de mondelinge aangifteprocedure ondersteunt, en zorg dat u bij uw boeking duidelijk vermeldt dat de verscheepte lading terugkerende lege emballage betreft. Voor meer informatie over de mondelinge aangifte voor terugkerende lege emballage verwijzen we graag naar het Get Ready for Brexit Infoblad over retour emballage.

Op welke wijze word je geïnformeerd als de voorafaangifte niet matcht met de ATO?

Als een voorafaangifte (nog) niet matcht met de ATO, dan wordt de voorafaangifte wel geaccepteerd. In het acceptatiebericht staat een waarschuwing dat er nog geen match met de voorafgaande regeling is. De aangifte wordt dan gebufferd en er wordt periodiek gecontroleerd of er een match is. Als op een later moment de match er wel is, dan volgt er opnieuw een acceptatiebericht zonder de waarschuwing.

Voor welke situaties en processen is het CVB niet van toepassing?

Het CVB is niet van toepassing op:
– luchtvracht
– wegvervoer
– spoorwegvervoer
– lading in transshipment (zee in / zee uit, met code 27)

Voor een goede werking van het CVB is belangrijk dat vak 40, voorafgaande regeling, juist wordt ingevuld. Zijn er invulinstructies hoe vak 40, voorafgaande regeling moet worden ingevuld?

Ja, voor een juiste invulling van vak 40, voorafgaande regeling zijn er invulinstructies voor AGS en NCTS. Deze vind je:

Ad* Hoewel het CVB voor NCTS op een later tijdstip in productie wordt genomen (plateau 2) adviseren wij je om voor dit aangifteproces nu al te beginnen met het juist invullen van vak 40, voorafgaande regeling. 

Let op! Het niet goed invullen van een douaneaangifte kan leiden tot een boete voor het doen van een onjuiste aangifte.

Voor welk type douaneaangiften wordt het CVB van kracht?

Het CVB gaat gefaseerd gelden voor alle douane aangiften van over zee binnengekomen goederen:

 • vanaf 4 oktober 2021 voor AGS
 • vanaf voorjaar 2022 voor NCTS
 • naar verwachting in de loop van 2023 voor de Vereenvoudigde procedure Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA)

Wat is het ATA moment van een inkomend zeeschip?

ATA = Actual Time of Arrival

Definitie: De ATA die door de havenautoriteit wordt doorgegeven is het door de havenautoriteit vastgestelde tijdstip waarop het schip is aangekomen op de eerste ligplaats die het schip in het havengebied bezoekt. Het ATA moment wordt sinds begin 2021 automatisch vastgesteld door de Havenautoriteit en deze verzendt het ATA bericht geautomatiseerd naar o.a. Douane wanneer:

 1. De bestemming (ligplaats) van de actuele reis nog geen ATA heeft;
 2. Het schip binnen 200 meter van de bestemming (ligplaats) van de actuele reis is; en
 3. De snelheid van het schip kleiner is dan een 0,5 knoop.

 

 

 

 

Waarop controleert de Douane bij het matchen van de nadere aangifte en de Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO)?

De Douane controleert op een match tussen B/L-nummer, aantal collie en gewicht. Een nadere aangifte wordt daarnaast afgewezen als het schip nog niet in de haven is gearriveerd (ATA schip).
Let op: indien de B/L bestaat uit meerdere artikelen (“posten”) vindt matching plaats op het specifieke artikelnummer en het aantal collie en gewicht van dit betreffende artikel (zoals gemeld op de ATO).

Wat zijn voor mij de voordelen van het gebruik van een voorafaangifte?

De voorafaangifte kun je al indienen vóór de aankomst van het schip. Bij een match met het manifest (de ATO) verstrekt de Douane direct een MRN-nummer dat je kunt gebruiken in de documentvoormelding aan de terminal. Ook hoor je al vooraf van de Douane of er een inspectie zal volgen. Voor het aangevende bedrijfsleven zijn daarmee de voorspelbaarheid (wordt een zending gecontroleerd of niet) en betere planningsmogelijkheden de belangrijkste voordelen.