Top 5 meest gestelde vragen

Waarop controleert de Douane bij het matchen van de nadere aangifte en de Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO)?

De Douane controleert op een match tussen B/L-nummer, aantal collie en gewicht. Een nadere aangifte wordt daarnaast afgewezen als het schip nog niet in de haven is gearriveerd (ATA schip).
Let op: indien de B/L bestaat uit meerdere artikelen (“posten”) vindt matching plaats op het specifieke artikelnummer en het aantal collie en gewicht van dit betreffende artikel (zoals gemeld op de ATO).

Wat zijn voor mij de voordelen van het gebruik van een voorafaangifte?

De voorafaangifte kun je al indienen vóór de aankomst van het schip. Bij een match met het manifest (de ATO) verstrekt de Douane direct een MRN-nummer dat je kunt gebruiken in de documentvoormelding aan de terminal. Ook hoor je al vooraf van de Douane of er een inspectie zal volgen. Voor het aangevende bedrijfsleven zijn daarmee de voorspelbaarheid (wordt een zending gecontroleerd of niet) en betere planningsmogelijkheden de belangrijkste voordelen.

Krijg ik bij een voorafaangifte ook vooraf van de Douane een melding over een controle?

Bij een voorafaangifte geeft de Douane voor alle aangiftetypen in AGS een kennisgeving over het selectieresultaat. Voorwaarde is wel dat je als aangever AEO-gecertificeerd bent. De kennisgeving is alleen beschikbaar voor AEO-vergunninghouders ‘Douanevereenvoudigingen’ en ‘Douanevereenvoudigingen en veiligheid’.

Hoe kan ik het aanbrengbericht automatiseren?

Je softwareleverancier kan in je douanesoftware een automatische trigger inbouwen voor het moment dat het schip in de haven arriveert (ATA) of het losmoment van de lading. Dit kan via de Cargo Controller API van Portbase.

Beïnvloedt het CVB de voormelding van mijn douanedocumenten bij de terminal (de Melding Import Documentatie ofwel MID)?

Deze documentvoormelding blijft na het CVB exact hetzelfde. Het tijdstip waarop je deze in kunt dienen, kan wel veranderen. Ook kan de terugkoppeling van de terminal iets afwijken:

 • Bij een invoeraangifte volgens normale procedure: de aangifte wordt pas door de Douane geaccepteerd ná aankomst schip. Pas dan ontvangt je het benodigde documentnummer (Mouvement Reference Number, ofwel MRN) retour. Je documentvoormelding (MID) kan daarom pas worden gedaan ná aankomst schip.
 • Bij een voorafaangifte: je ontvangt direct bij het indienen van de voorafaangifte een documentnummer (MRN) van de Douane (ook vóór aankomst schip). Je kunt dan direct een documentvoormelding (MID) doen bij de terminal. Let op! Door sommige terminals wordt een voormelding pas ‘geaccepteerd’ na de aankomst van het schip (in Melding Import Documentatie enkel bij terminals die een acceptatiebericht terugsturen, of bij ECT MyTerminal de status ‘groen’).

FAQ’s voor aangevers (douaneagenten / importeurs)

Hoe werkt het CVB bij het indienen van de voorafaangifte?

Hieronder de volgorde van werking van het CVB bij het indienen van een voorafaangifte.

Er wordt een voorafaangifte gedaan;

 • Er vindt een match met de ATO plaats, wanneer er wordt verwezen naar een B/L van de ATO en wanneer het gewicht/hoeveelheid lager is dan op de ATO;
  (De controle op het gewicht/hoeveelheid vindt nog niet plaats in het eerste plateau van het CVB, dit wordt ingevoerd bij plateau 3.)
 • Wanneer na het insturen de voorafaangifte kan worden gematcht, dan volgt er een acceptatie zonder melding en wordt direct een MRN verstrekt;
 • Wanneer na het insturen de voorafaangifte niet kan worden gematcht, dan volgt acceptatie met melding dat er geen match is en wordt er ook direct een MRN verstrekt;
 • Wanneer de voorafaangifte niet kan worden gematcht, dan wordt er een (instelbaar) aantal keren getracht of matching alsnog mogelijk is;
 • Als er na het instelbaar aantal herhalingen nog geen match is, dan wordt de voorafaangifte alsnog afgewezen.

Wanneer het schip aankomt dan:

 • volgt er een ATA en moet er op de voorafaangifte een aanbrengbericht (GPR) worden ingediend;
 • vindt nogmaals de matching plaats;
 • Wanneer er geen matching mogelijk is dan wordt de aangifte niet aanvaard;
 • Wanneer er wel matching mogelijk is, dan wordt de aangifte aanvaard.

Wat betekenen de nieuwe afwijzingsberichten in verband met de invoering van het CVB?

In verband met de invoering van het CVB heeft de Douane nieuwe afwijzingsberichten opgesteld. De teksten van deze berichten luiden als volgt:

EMSV000N Voorafgaand document niet bekend in de ATO
Het BL nummer wat u vermeldt in uw voorafaangifte is bij de Douane (nog) niet bekend. De aangifte wordt gebufferd. Het BL nummer kan dus onjuist zijn, of de cargadoor heeft nog geen ATO ingediend.
DMS13001 Voorafgaand document niet bekend, termijn verlopen
U heeft een voorafaangifte ingediend, maar de maximale termijn waarin deze aangifte gebufferd blijft in afwachting van een match met de ATO, is verstreken.
EMSV000F Colli of gewicht niet in overeenstemming met ATO
Het aantal colli of het gewicht wat u vermeldt hebt in uw vervolgaangifte is hoger dan op de BL staat vermeld.
EMSV000M Voorafgaand document komt meer dan één keer voor in de ATO
Er zijn door de cargadoor meerdere ATO’s ingediend met BL nummer wat u vermeld hebt in uw vervolgaangifte.

Handleiding Fenex: hoe voorkom je dat zendingen vast komen te staan op de Nederlandse ferry terminals?

In dit document staat gedetailleerde informatie voor zowel vervoerders, expediteurs als douaneagenten om te voorkomen dat zendingen vast komen te staan op de Nederlandse ferry terminals. Mocht je nu nog vragen hebben, laat het weten via secretariaat@fenex.nl.

Wordt er bij de invoering van plateau 1 van het CVB ook gecontroleerd op soort verpakking (colli) en aantal?

Hoe het werkt:

 • Op het moment dat de nadere aangifte wordt ingediend vindt er een validatie plaats naar zowel gewicht als het soort en aantal verpakkingen;
 • Wanneer de soort verpakking overeenkomt, dan wordt gecontroleerd of het aantal verpakkingen en het gewicht binnen de hoeveelheid past die op de BL in de ATO staat vermeld;
 • Komt de verpakkingssoort niet overeen dan wordt enkel gekeken of het gewicht past binnen het gewicht zoals op de BL in de ATO staat vermeld;
 • Bij overschrijding van het gewicht of het aantal verpakkingen wordt de nadere aangifte niet geaccepteerd.

Is het CVB ook van toepassing op terugkerende lege emballage?

Dat ligt eraan hoe de aangifte voor deze goederen wordt gedaan.

 • Voor ‘terugkerende lege emballage uit een derde land’ moet in beginsel een nadere aangifte worden gedaan. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, zoals (tijdelijke) invoer of transit. Bij die aangifteprocedures gelden voor terugkerende lege emballage dezelfde regels als voor andere goederen die vanuit een derde land naar de EU komen en zijn dan ook de CVB regels van toepassing.
 • Een uitzondering bestaat voor ‘terugkerende lege emballage die via een ferry-schip de EU binnenkomen en door de ferry-operator worden aangegeven via de mondelinge procedure’. Omdat de ferry-operator in dit geval mondeling aangifte doet namens de ladingbelanghebbende is er geen aangifte in AGS vereist, en zijn de CVB regels hierop niet op van toepassing.

Ga bij uw ferry-operator na of zij de mondelinge aangifteprocedure ondersteunt, en zorg dat u bij uw boeking duidelijk vermeldt dat de verscheepte lading terugkerende lege emballage betreft. Voor meer informatie over de mondelinge aangifte voor terugkerende lege emballage verwijzen we graag naar het Get Ready for Brexit Infoblad over retour emballage.

Kan je na een foute ingave een bestaande voorafaangifte wijzigen en opnieuw indienen?

Een bestaande voorafaangifte wijzigen is niet mogelijk. Ook het wijzigen van de verwijzing naar de ATO in een reeds geaccepteerde voorafaangifte kan niet. Het is in die gevallen alleen mogelijk om een nieuwe voorafaangifte in te dienen met de juiste verwijzing.

Op welke wijze word je geïnformeerd als de voorafaangifte niet matcht met de ATO?

Als een voorafaangifte (nog) niet matcht met de ATO, dan wordt de voorafaangifte wel geaccepteerd. In het acceptatiebericht staat een waarschuwing dat er nog geen match met de voorafgaande regeling is. De aangifte wordt dan gebufferd en er wordt periodiek gecontroleerd of er een match is. Als op een later moment de match er wel is, dan volgt er opnieuw een acceptatiebericht zonder de waarschuwing.

Is het, na de invoering van het CVB, mogelijk om in één nadere AGS-aangifte meerdere posten van de ATO aan te zuiveren als die posten op verschillende B/L’s staan?

Ja, dat is mogelijk. Maar er moet voor iedere B/L een apart artikel in de AGS-aangifte worden aangegeven. Als er goederen op meerdere B/L staan, dan kunnen deze in AGS in verschillende artikelen in de aangifte worden aangegeven.

Is het na in werking treden van het CVB nog mogelijk om twee maal dezelfde B/L op te nemen in één artikel van een AGS aangifte?

Nee, na in werking treden van het CVB is het niet meer mogelijk om twee maal dezelfde B/L op te nemen in één artikel van een AGS-aangifte. Per artikel mag er maar naar één B/L verwezen worden. Dit heeft tot gevolg dat er twee artikelen in de AGS-aangifte opgemaakt moeten worden.

Hoe vul je de nadere aangifte AGS in wanneer er sprake is van meerdere goederen in één container op één B/L?

Per artikel kan er in AGS in het vak voorafgaande regeling maar één verwijzing naar een B/L (X705) opgenomen worden. Als er meerdere goederen op één B/L staan, dan moeten deze in AGS in verschillende artikelen in de aangifte worden aangegeven.

Voor welke situaties en processen is het CVB niet van toepassing?

Het CVB is niet van toepassing op:
- luchtvracht
- wegvervoer
- spoorwegvervoer
- lading in transshipment (zee in / zee uit, met code 27)

Kan Portbase namens mij het aanbrengbericht versturen?

Nee. Alleen de organisatie die de voorafaangifte indient kan het aanbrengbericht indienen bij de Douane. Portbase kan alleen helpen door te voorzien in de juiste statusinformatie, zoals de ATA-schip en het losmoment, zodat het mogelijk is om het aanbrengbericht automatisch te versturen.

Voor een goede werking van het CVB is belangrijk dat vak 40, voorafgaande regeling, juist wordt ingevuld. Zijn er invulinstructies hoe vak 40, voorafgaande regeling moet worden ingevuld?

Ja, voor een juiste invulling van vak 40, voorafgaande regeling zijn er invulinstructies voor AGS en NCTS. Deze vind je:

Ad* Hoewel het CVB voor NCTS op een later tijdstip in productie wordt genomen (plateau 2) adviseren wij je om voor dit aangifteproces nu al te beginnen met het juist invullen van vak 40, voorafgaande regeling. 

Let op! Het niet goed invullen van een douaneaangifte kan leiden tot een boete voor het doen van een onjuiste aangifte.

Voor welk type douaneaangiften wordt het CVB van kracht?

Het CVB gaat gefaseerd gelden voor alle douane aangiften van over zee binnengekomen goederen:

 • vanaf 4 oktober 2021 voor AGS
 • vanaf voorjaar 2022 voor NCTS
 • naar verwachting in de loop van 2023 voor de Vereenvoudigde procedure Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA)

Wat is het ATA moment van een inkomend zeeschip?

ATA = Actual Time of Arrival

Definitie: De ATA die door de havenautoriteit wordt doorgegeven is het door de havenautoriteit vastgestelde tijdstip waarop het schip is aangekomen op de eerste ligplaats die het schip in het havengebied bezoekt. Het ATA moment wordt sinds begin 2021 automatisch vastgesteld door de Havenautoriteit en deze verzendt het ATA bericht geautomatiseerd naar o.a. Douane wanneer:

 1. De bestemming (ligplaats) van de actuele reis nog geen ATA heeft;
 2. Het schip binnen 200 meter van de bestemming (ligplaats) van de actuele reis is; en
 3. De snelheid van het schip kleiner is dan een 0,5 knoop.

Waarop controleert de Douane bij het matchen van de nadere aangifte en de Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO)?

De Douane controleert op een match tussen B/L-nummer, aantal collie en gewicht. Een nadere aangifte wordt daarnaast afgewezen als het schip nog niet in de haven is gearriveerd (ATA schip).
Let op: indien de B/L bestaat uit meerdere artikelen (“posten”) vindt matching plaats op het specifieke artikelnummer en het aantal collie en gewicht van dit betreffende artikel (zoals gemeld op de ATO).

Hoe werkt het indienen van een voorafaangifte?

 1. Vanuit je douanesoftware dien je de voorafaangifte (IM-D of IM-E) in.
 2. Na ontvangst hiervan kun je van de Douane verschillende terugmeldingen krijgen. Mogelijk is een controle nodig. Hetzij door het overleggen van bescheiden (DMS DOC), hetzij via een fysieke controle (DMS CTL). Indien geen controle is vereist, krijg je van de Douane de terugkoppeling dat je voorafaangifte is ontvangen (DMS RCV) en direct ook een MRN-nummer.
 3. Met dit MRN-nummer doe je via Portbase alvast je documentvoormelding bij de terminal.
 4. Als laatste stap bevestig je zodra het schip met je zending in de haven is gearriveerd (ATA) of op het losmoment via een aanbrengbericht je voorafaangifte bij de Douane.

Wat zijn voor mij de voordelen van het gebruik van een voorafaangifte?

De voorafaangifte kun je al indienen vóór de aankomst van het schip. Bij een match met het manifest (de ATO) verstrekt de Douane direct een MRN-nummer dat je kunt gebruiken in de documentvoormelding aan de terminal. Ook hoor je al vooraf van de Douane of er een inspectie zal volgen. Voor het aangevende bedrijfsleven zijn daarmee de voorspelbaarheid (wordt een zending gecontroleerd of niet) en betere planningsmogelijkheden de belangrijkste voordelen.

Wat is – wanneer ik een fysieke controle krijg – eigenlijk het voordeel van een voorafaangifte?

De Douane kan zo al vooruit de bescheiden controleren en een opdracht voor een fysieke controle uitzetten. Stuur je een aangifte pas na lossing in, dan is het wachten totdat de Douane de bescheiden behandelt en de controle kan worden ingepland. Bij binnenkomst van een schip heeft de Douane bovendien vaak te maken met een piek. Door een voorafaangifte zijn werkzaamheden meer te spreiden.

Wat zijn voor de Douane de voordelen van het gebruik van een voorafaangifte?

De Douane kan de aangifte controleren op het moment dat dit het beste uitkomt. Hierdoor ontstaan minder piekmomenten. Als sprake is van een fysieke controle kan de Douane bovendien de opdracht hiervoor alvast opmaken en een afspraak vastleggen.

Krijg ik bij een voorafaangifte ook vooraf van de Douane een melding over een controle?

Bij een voorafaangifte geeft de Douane voor alle aangiftetypen in AGS een kennisgeving over het selectieresultaat. Voorwaarde is wel dat je als aangever AEO-gecertificeerd bent. De kennisgeving is alleen beschikbaar voor AEO-vergunninghouders ‘Douanevereenvoudigingen’ en ‘Douanevereenvoudigingen en veiligheid’.

Hoe voorkom ik dat een voorafaangifte en aanbrengbericht dubbel werk betekenen?

Je softwareleverancier kan het aanbrengbericht eenvoudig voor je automatiseren.

Hoe kan ik het aanbrengbericht automatiseren?

Je softwareleverancier kan in je douanesoftware een automatische trigger inbouwen voor het moment dat het schip in de haven arriveert (ATA) of het losmoment van de lading. Dit kan via de Cargo Controller API van Portbase.

Kan ik voor alle soorten goederen een voorafaangifte doen?

Een voorafaangifte kan voor nagenoeg alle goederen. Een uitzondering zijn fytosanitaire goederen. Zonder P2 code kan de voorafaangifte technisch nog niet worden geaccepteerd. Voor veterinaire goederen is wel een voorafaangifte mogelijk, mits je al een GDB-nummer hebt ontvangen. De uiteindelijke definitieve vrijgave van de aangifte voor veterinaire goederen kan uiteraard pas worden verwerkt nadat door de NVWA de overeenstemmingcontrole is gedaan.

Wat gebeurt er als ik na de voorafaangifte geen aanbrengbericht instuur?

De voorafaangifte vervalt na 30 dagen van rechtswege. Zolang er geen aanbrengbericht is, mag je lading de terminal niet verlaten. Je riskeert een proces verbaal van de Douane en het inactiveren van je AEO-status.

Wat doe ik als na een voorafaangifte de boot uitwijkt naar een andere haven?

Als de boot uitwijkt, kun je de aangifte eenvoudig laten vervallen. Na 30 dagen vervalt een voorafaangifte namelijk van rechtswege.

Kan ik al een voorafaangifte indienen als de voorafgaande regeling nog niet bekend is?

Nee, de Douane accepteert geen voorafaangifte zonder voorafgaande regeling.

Wat moet ik doen als na mijn voorafaangifte de goederencode verandert?

In dat geval is een nieuwe voorafaangifte noodzakelijk.

Beïnvloedt het CVB de voormelding van mijn douanedocumenten bij de terminal (de Melding Import Documentatie ofwel MID)?

Deze documentvoormelding blijft na het CVB exact hetzelfde. Het tijdstip waarop je deze in kunt dienen, kan wel veranderen. Ook kan de terugkoppeling van de terminal iets afwijken:

 • Bij een invoeraangifte volgens normale procedure: de aangifte wordt pas door de Douane geaccepteerd ná aankomst schip. Pas dan ontvangt je het benodigde documentnummer (Mouvement Reference Number, ofwel MRN) retour. Je documentvoormelding (MID) kan daarom pas worden gedaan ná aankomst schip.
 • Bij een voorafaangifte: je ontvangt direct bij het indienen van de voorafaangifte een documentnummer (MRN) van de Douane (ook vóór aankomst schip). Je kunt dan direct een documentvoormelding (MID) doen bij de terminal. Let op! Door sommige terminals wordt een voormelding pas ‘geaccepteerd’ na de aankomst van het schip (in Melding Import Documentatie enkel bij terminals die een acceptatiebericht terugsturen, of bij ECT MyTerminal de status ‘groen’).

FAQ’s voor vervoerders

Handleiding Fenex: hoe voorkom je dat zendingen vast komen te staan op de Nederlandse ferry terminals?

In dit document staat gedetailleerde informatie voor zowel vervoerders, expediteurs als douaneagenten om te voorkomen dat zendingen vast komen te staan op de Nederlandse ferry terminals. Mocht je nu nog vragen hebben, laat het weten via secretariaat@fenex.nl.

Wordt er bij de invoering van plateau 1 van het CVB ook gecontroleerd op soort verpakking (colli) en aantal?

Hoe het werkt:

 • Op het moment dat de nadere aangifte wordt ingediend vindt er een validatie plaats naar zowel gewicht als het soort en aantal verpakkingen;
 • Wanneer de soort verpakking overeenkomt, dan wordt gecontroleerd of het aantal verpakkingen en het gewicht binnen de hoeveelheid past die op de BL in de ATO staat vermeld;
 • Komt de verpakkingssoort niet overeen dan wordt enkel gekeken of het gewicht past binnen het gewicht zoals op de BL in de ATO staat vermeld;
 • Bij overschrijding van het gewicht of het aantal verpakkingen wordt de nadere aangifte niet geaccepteerd.

Is het CVB ook van toepassing op terugkerende lege emballage?

Dat ligt eraan hoe de aangifte voor deze goederen wordt gedaan.

 • Voor ‘terugkerende lege emballage uit een derde land’ moet in beginsel een nadere aangifte worden gedaan. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, zoals (tijdelijke) invoer of transit. Bij die aangifteprocedures gelden voor terugkerende lege emballage dezelfde regels als voor andere goederen die vanuit een derde land naar de EU komen en zijn dan ook de CVB regels van toepassing.
 • Een uitzondering bestaat voor ‘terugkerende lege emballage die via een ferry-schip de EU binnenkomen en door de ferry-operator worden aangegeven via de mondelinge procedure’. Omdat de ferry-operator in dit geval mondeling aangifte doet namens de ladingbelanghebbende is er geen aangifte in AGS vereist, en zijn de CVB regels hierop niet op van toepassing.

Ga bij uw ferry-operator na of zij de mondelinge aangifteprocedure ondersteunt, en zorg dat u bij uw boeking duidelijk vermeldt dat de verscheepte lading terugkerende lege emballage betreft. Voor meer informatie over de mondelinge aangifte voor terugkerende lege emballage verwijzen we graag naar het Get Ready for Brexit Infoblad over retour emballage.

Op welke wijze word je geïnformeerd als de voorafaangifte niet matcht met de ATO?

Als een voorafaangifte (nog) niet matcht met de ATO, dan wordt de voorafaangifte wel geaccepteerd. In het acceptatiebericht staat een waarschuwing dat er nog geen match met de voorafgaande regeling is. De aangifte wordt dan gebufferd en er wordt periodiek gecontroleerd of er een match is. Als op een later moment de match er wel is, dan volgt er opnieuw een acceptatiebericht zonder de waarschuwing.

Voor welke situaties en processen is het CVB niet van toepassing?

Het CVB is niet van toepassing op:
- luchtvracht
- wegvervoer
- spoorwegvervoer
- lading in transshipment (zee in / zee uit, met code 27)

Voor een goede werking van het CVB is belangrijk dat vak 40, voorafgaande regeling, juist wordt ingevuld. Zijn er invulinstructies hoe vak 40, voorafgaande regeling moet worden ingevuld?

Ja, voor een juiste invulling van vak 40, voorafgaande regeling zijn er invulinstructies voor AGS en NCTS. Deze vind je:

Ad* Hoewel het CVB voor NCTS op een later tijdstip in productie wordt genomen (plateau 2) adviseren wij je om voor dit aangifteproces nu al te beginnen met het juist invullen van vak 40, voorafgaande regeling. 

Let op! Het niet goed invullen van een douaneaangifte kan leiden tot een boete voor het doen van een onjuiste aangifte.

Voor welk type douaneaangiften wordt het CVB van kracht?

Het CVB gaat gefaseerd gelden voor alle douane aangiften van over zee binnengekomen goederen:

 • vanaf 4 oktober 2021 voor AGS
 • vanaf voorjaar 2022 voor NCTS
 • naar verwachting in de loop van 2023 voor de Vereenvoudigde procedure Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA)

Wat is het ATA moment van een inkomend zeeschip?

ATA = Actual Time of Arrival

Definitie: De ATA die door de havenautoriteit wordt doorgegeven is het door de havenautoriteit vastgestelde tijdstip waarop het schip is aangekomen op de eerste ligplaats die het schip in het havengebied bezoekt. Het ATA moment wordt sinds begin 2021 automatisch vastgesteld door de Havenautoriteit en deze verzendt het ATA bericht geautomatiseerd naar o.a. Douane wanneer:

 1. De bestemming (ligplaats) van de actuele reis nog geen ATA heeft;
 2. Het schip binnen 200 meter van de bestemming (ligplaats) van de actuele reis is; en
 3. De snelheid van het schip kleiner is dan een 0,5 knoop.

Waarop controleert de Douane bij het matchen van de nadere aangifte en de Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO)?

De Douane controleert op een match tussen B/L-nummer, aantal collie en gewicht. Een nadere aangifte wordt daarnaast afgewezen als het schip nog niet in de haven is gearriveerd (ATA schip).
Let op: indien de B/L bestaat uit meerdere artikelen (“posten”) vindt matching plaats op het specifieke artikelnummer en het aantal collie en gewicht van dit betreffende artikel (zoals gemeld op de ATO).

Wat zijn voor mij de voordelen van het gebruik van een voorafaangifte?

De voorafaangifte kun je al indienen vóór de aankomst van het schip. Bij een match met het manifest (de ATO) verstrekt de Douane direct een MRN-nummer dat je kunt gebruiken in de documentvoormelding aan de terminal. Ook hoor je al vooraf van de Douane of er een inspectie zal volgen. Voor het aangevende bedrijfsleven zijn daarmee de voorspelbaarheid (wordt een zending gecontroleerd of niet) en betere planningsmogelijkheden de belangrijkste voordelen.

Beïnvloedt het CVB de voormelding van mijn douanedocumenten bij de terminal (de Melding Import Documentatie ofwel MID)?

Deze documentvoormelding blijft na het CVB exact hetzelfde. Het tijdstip waarop je deze in kunt dienen, kan wel veranderen. Ook kan de terugkoppeling van de terminal iets afwijken:

 • Bij een invoeraangifte volgens normale procedure: de aangifte wordt pas door de Douane geaccepteerd ná aankomst schip. Pas dan ontvangt je het benodigde documentnummer (Mouvement Reference Number, ofwel MRN) retour. Je documentvoormelding (MID) kan daarom pas worden gedaan ná aankomst schip.
 • Bij een voorafaangifte: je ontvangt direct bij het indienen van de voorafaangifte een documentnummer (MRN) van de Douane (ook vóór aankomst schip). Je kunt dan direct een documentvoormelding (MID) doen bij de terminal. Let op! Door sommige terminals wordt een voormelding pas ‘geaccepteerd’ na de aankomst van het schip (in Melding Import Documentatie enkel bij terminals die een acceptatiebericht terugsturen, of bij ECT MyTerminal de status ‘groen’).

FAQ’s voor softwareleveranciers

Hoe kan ik als softwareleverancier mijn klant ondersteunen bij het CVB?

In de douanesoftware die de klant van jou gebruikt, kun je het volgende doen:

 1. Zorg dat de nieuwe berichten van de Douane voor het CVB (zoals foutcodes, afkeuringscodes) op tijd in je software zijn geïmplementeerd.
 2. Bied in je software ondersteuning voor het gebruik van een voorafaangifte + aanbrengbericht.
 3. Creëer in je software een ‘trigger’ voor het geautomatiseerd versturen van de nadere aangifte of het aanbrengbericht. Je klant kan op die manier efficiënt vooruitwerken. Mogelijke triggers zijn de ATA schip of het losmoment van de lading. Voor beide momenten zijn via Portbase API’s beschikbaar.