Privacyverklaring ‘Voorbereid op het CVB’

Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van uw privacy. In deze privacyverklaring beschrijven de samenwerkende partijen Douane, VRC, FENEX, evofenedex, VRTO (Deltalinqs), TLN, CBRB, Koninklijk Nederlands Vervoer, Portbase en de Alliantie Douane Software de wijze waarop hun gezamenlijke campagne ‘Voorbereid op het CVB’ persoonsgegevens van haar websitebezoekers, nieuwsbriefontvangers en deelnemers aan evenementen verzamelt en verwerkt. Hierbij handelen zij in lijn met geldende privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Onze uitgangspunten

  • ‘Voorbereid op het CVB’ verzamelt uitsluitend gegevens die helpen om de campagnewebsite www.voorbereidophetCVB.nl of de hiermee gerelateerde dienstverlening te verbeteren.

  • ‘Voorbereid op het CVB’ zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

  • ‘Voorbereid op het CVB’ zal geen commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Persoonsgegevens en doelbinding

Bij gebruik van de website www.voorbereidophetCVB.nl verzamelt ‘Voorbereid op het CVB’ bepaalde informatie over het gebruik van de website (niet het IP-adres) en de voorkeuren van bezoekers. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een evenement worden uw gegevens alleen met dat doel gebruikt. ‘Voorbereid op het CVB’ bewaart uw gegevens gedurende de periode dat u een nieuwsbrief wenst te ontvangen. Wanneer u dit niet meer wilt, kunt u zich uitschrijven en worden uw persoonsgegevens direct verwijderd. Zodra u persoonsgegevens doorgeeft in het kader van een evenement verwijderen wij uw gegevens 30 dagen na afloop van het evenement in kwestie.

Welke data verzamelt de campagne ‘Voorbereid op het CVB’?

Functionele cookies

Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies zijn vereist voor een goede werking van de website, inclusief het aanvragen van de nieuwsbrief en het aanmelden voor deelname aan evenementen. Zij worden niet gebruikt voor bezoekersanalyse.

Websitestatistieken

Wij maken gebruik van Google Analytics om anoniem informatie te verzamelen over hoe onze website gebruikt wordt. De gegevens worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen. Om de informatie te anonimiseren, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd. Verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere Google-diensten of andere partijen.

Video’s van YouTube

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming mediaplatform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

Rechten van betrokkenen

Zoals vastgelegd in de AVG kunnen betrokkenen verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. De invulling die ‘Voorbereid op het CVB’ geeft aan de uitoefening van deze rechten staat hieronder beschreven.

Toestemming

Betrokkenen dienen toestemming te geven voordat de persoonsgegevens verzameld mogen worden. Deze toestemming wordt verkregen voor elk doel waarvoor de gegevens verzameld worden. De betrokkene heeft het recht om deze toestemming in te trekken.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een verzoek doen tot inzage, wijziging en verwijdering van hun gegevens door een e-mail te sturen aan info@voorbereidophetCVB.nl. Binnen de geldende termijn van 1 maand voldoet de campagne ‘Voorbereid op het CVB’ aan dit verzoek of stelt de betrokkene op de hoogte van de status van het verzoek.

Inzage, wijziging en verwijdering

Betrokkenen kunnen een verzoek doen tot inzage, wijziging en verwijdering van hun gegevens door een e-mail te sturen aan info@voorbereidophetCVB.nl. Binnen de geldende termijn van 1 maand voldoet de campagne ‘Voorbereid op het CVB’ aan dit verzoek of stelt de betrokkene op de hoogte van de status van het verzoek.

Wijzigingen

‘Voorbereid op het CVB’ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende privacyverklaring.

Over ons

De introductie van het Container Vrijgave Bericht (CVB) heeft grote impact op de logistieke ketens via de Nederlandse havens. Brancheverenigingen, belangenorganisaties, Portbase en de Douane hebben de handen ineengeslagen voor een soepele invoering. In de gezamenlijke campagne ‘Voorbereid op het CVB’ worden partijen geïnformeerd en geactiveerd om zich tijdig op het CVB voor te bereiden. Alleen dan zijn alle ladingstromen steeds snel naar het achterland te vervoeren. Voor alle schakels biedt dit nieuwe kansen om efficiënter te werken. Tegelijkertijd verstevigt Nederland zo zijn vooraanstaande positie als dé Europese logistieke hub.

Security

Portbase is de verantwoordelijke partij voor het publiceren en onderhouden van deze website en het verzamelen van gegevens om uw aanvraag voor nieuwsbrieven en deelname aan evenementen te verwerken. De beveiligingsmaatregelen van Portbase zijn te vinden in hun privacyverklaring.