Voorafaangifte + aanbrengbericht zijn
dé sleutel

Een schip komt ’s avonds of in het weekend aan en de trailer of container moet direct van de terminal af… Wie binnen je organisatie verstuurt dan de nadere aangifte naar de Douane? Met de invoering van het CVB accepteert de Douane geen reguliere nadere aangiften meer die worden ingestuurd vóór de aankomst van het schip.

Onveranderd snel de terminal op en af

Wil je na de introductie van het CVB op de snelste en meest efficiënte manier je douaneformaliteiten afhandelen? Kies dan voor een voorafaangifte + (geautomatiseerd) aanbrengbericht. Een voorafaangifte kun je wél insturen voordat het schip in de haven arriveert en je ontvangt ook al een MRN-nummer voor de voomelding bij de terminal. Bij aankomst van het schip bevestig je de voorafaangifte vervolgens met een eenvoudig te automatiseren aanbrengbericht.

Een voorafaangifte + aanbrengbericht is een bestaande optie in de douanesoftware. Je softwareleverancier of douaneagent kan hierover meer vertellen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Voordelen van een voorafaangifte

 • Tijdig voormelden bij terminal

  Geen verdere douanecontrole? Dan krijg je van de Douane alvast vooruit het MRN. Hiermee doe je tijdig via Portbase de digitale voormelding van je douanedocumenten bij de terminal.

 • Direct ophalen

  Is het schip binnen, dan kun je na een (automatisch) aanbrengbericht direct de lading ophalen.

 • Beter plannen vervoer

  Ben je AEO-gecertificeerd, dan stuurt de Douane je na je voorafaangifte de kennisgeving van een eventuele fysieke controle of van bescheiden. Je vervoer kun je zo veel beter plannen.

 • Controle vooraf

  De Douane kan je aangifte al vooraf controleren. Wacht je met de nadere aangifte tot de aankomst van het schip, dan is er bij de Douane vaak een piek.

  .

Met automatisch aanbrengbericht optimaal voordeel

Optimaal voordeel behaal je door in je douanesoftware het aanbrengbericht volledig te automatiseren. Je softwareleverancier bouwt hiervoor in het aanbrengbericht een trigger in voor de ATA schip. Op dat specifieke tijdstip gaat je aanbrengbericht dan zonder verdere handelingen automatisch naar de Douane. Er hoeft niemand op kantoor te zijn of nog op een knop te drukken. Je hebt nooit twee keer werk en verliest geen enkele tijd.