Hoe werkt het CVB bij het indienen van de voorafaangifte?

Hieronder de volgorde van werking van het CVB bij het indienen van een voorafaangifte.

Er wordt een voorafaangifte gedaan;

 • Er vindt een match met de ATO plaats, wanneer er wordt verwezen naar een B/L van de ATO en wanneer het gewicht/hoeveelheid lager is dan op de ATO;
  (De controle op het gewicht/hoeveelheid vindt nog niet plaats in het eerste plateau van het CVB, dit wordt ingevoerd bij plateau 3.)
 • Wanneer na het insturen de voorafaangifte kan worden gematcht, dan volgt er een acceptatie zonder melding en wordt direct een MRN verstrekt;
 • Wanneer na het insturen de voorafaangifte niet kan worden gematcht, dan volgt acceptatie met melding dat er geen match is en wordt er ook direct een MRN verstrekt;
 • Wanneer de voorafaangifte niet kan worden gematcht, dan wordt er een (instelbaar) aantal keren getracht of matching alsnog mogelijk is;
 • Als er na het instelbaar aantal herhalingen nog geen match is, dan wordt de voorafaangifte alsnog afgewezen.

Wanneer het schip aankomt dan:

 • volgt er een ATA en moet er op de voorafaangifte een aanbrengbericht (GPR) worden ingediend;
 • vindt nogmaals de matching plaats;
 • Wanneer er geen matching mogelijk is dan wordt de aangifte niet aanvaard;
 • Wanneer er wel matching mogelijk is, dan wordt de aangifte aanvaard.

Wat betekenen de nieuwe afwijzingsberichten in verband met de invoering van het CVB?

In verband met de invoering van het CVB heeft de Douane nieuwe afwijzingsberichten opgesteld. De teksten van deze berichten luiden als volgt:

EMSV000N Voorafgaand document niet bekend in de ATO
Het BL nummer wat u vermeldt in uw voorafaangifte is bij de Douane (nog) niet bekend. De aangifte wordt gebufferd. Het BL nummer kan dus onjuist zijn, of de cargadoor heeft nog geen ATO ingediend.
DMS13001 Voorafgaand document niet bekend, termijn verlopen
U heeft een voorafaangifte ingediend, maar de maximale termijn waarin deze aangifte gebufferd blijft in afwachting van een match met de ATO, is verstreken.
EMSV000F Colli of gewicht niet in overeenstemming met ATO
Het aantal colli of het gewicht wat u vermeldt hebt in uw vervolgaangifte is hoger dan op de BL staat vermeld.
EMSV000M Voorafgaand document komt meer dan één keer voor in de ATO
Er zijn door de cargadoor meerdere ATO’s ingediend met BL nummer wat u vermeld hebt in uw vervolgaangifte.

Handleiding Fenex: hoe voorkom je dat zendingen vast komen te staan op de Nederlandse ferry terminals?

In dit document staat gedetailleerde informatie voor zowel vervoerders, expediteurs als douaneagenten om te voorkomen dat zendingen vast komen te staan op de Nederlandse ferry terminals. Mocht je nu nog vragen hebben, laat het weten via secretariaat@fenex.nl.

Wordt er bij de invoering van plateau 1 van het CVB ook gecontroleerd op soort verpakking (colli) en aantal?

Hoe het werkt:

 • Op het moment dat de nadere aangifte wordt ingediend vindt er een validatie plaats naar zowel gewicht als het soort en aantal verpakkingen;
 • Wanneer de soort verpakking overeenkomt, dan wordt gecontroleerd of het aantal verpakkingen en het gewicht binnen de hoeveelheid past die op de BL in de ATO staat vermeld;
 • Komt de verpakkingssoort niet overeen dan wordt enkel gekeken of het gewicht past binnen het gewicht zoals op de BL in de ATO staat vermeld;
 • Bij overschrijding van het gewicht of het aantal verpakkingen wordt de nadere aangifte niet geaccepteerd.

Is het CVB ook van toepassing op terugkerende lege emballage?

Dat ligt eraan hoe de aangifte voor deze goederen wordt gedaan.

 • Voor ‘terugkerende lege emballage uit een derde land’ moet in beginsel een nadere aangifte worden gedaan. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, zoals (tijdelijke) invoer of transit. Bij die aangifteprocedures gelden voor terugkerende lege emballage dezelfde regels als voor andere goederen die vanuit een derde land naar de EU komen en zijn dan ook de CVB regels van toepassing.
 • Een uitzondering bestaat voor ‘terugkerende lege emballage die via een ferry-schip de EU binnenkomen en door de ferry-operator worden aangegeven via de mondelinge procedure’. Omdat de ferry-operator in dit geval mondeling aangifte doet namens de ladingbelanghebbende is er geen aangifte in AGS vereist, en zijn de CVB regels hierop niet op van toepassing.

Ga bij uw ferry-operator na of zij de mondelinge aangifteprocedure ondersteunt, en zorg dat u bij uw boeking duidelijk vermeldt dat de verscheepte lading terugkerende lege emballage betreft. Voor meer informatie over de mondelinge aangifte voor terugkerende lege emballage verwijzen we graag naar het Get Ready for Brexit Infoblad over retour emballage.

Kan je na een foute ingave een bestaande voorafaangifte wijzigen en opnieuw indienen?

Een bestaande voorafaangifte wijzigen is niet mogelijk. Ook het wijzigen van de verwijzing naar de ATO in een reeds geaccepteerde voorafaangifte kan niet. Het is in die gevallen alleen mogelijk om een nieuwe voorafaangifte in te dienen met de juiste verwijzing.

Op welke wijze word je geïnformeerd als de voorafaangifte niet matcht met de ATO?

Als een voorafaangifte (nog) niet matcht met de ATO, dan wordt de voorafaangifte wel geaccepteerd. In het acceptatiebericht staat een waarschuwing dat er nog geen match met de voorafgaande regeling is. De aangifte wordt dan gebufferd en er wordt periodiek gecontroleerd of er een match is. Als op een later moment de match er wel is, dan volgt er opnieuw een acceptatiebericht zonder de waarschuwing.

Is het, na de invoering van het CVB, mogelijk om in één nadere AGS-aangifte meerdere posten van de ATO aan te zuiveren als die posten op verschillende B/L’s staan?

Ja, dat is mogelijk. Maar er moet voor iedere B/L een apart artikel in de AGS-aangifte worden aangegeven. Als er goederen op meerdere B/L staan, dan kunnen deze in AGS in verschillende artikelen in de aangifte worden aangegeven.

Is het na in werking treden van het CVB nog mogelijk om twee maal dezelfde B/L op te nemen in één artikel van een AGS aangifte?

Nee, na in werking treden van het CVB is het niet meer mogelijk om twee maal dezelfde B/L op te nemen in één artikel van een AGS-aangifte. Per artikel mag er maar naar één B/L verwezen worden. Dit heeft tot gevolg dat er twee artikelen in de AGS-aangifte opgemaakt moeten worden.

Hoe vul je de nadere aangifte AGS in wanneer er sprake is van meerdere goederen in één container op één B/L?

Per artikel kan er in AGS in het vak voorafgaande regeling maar één verwijzing naar een B/L (X705) opgenomen worden. Als er meerdere goederen op één B/L staan, dan moeten deze in AGS in verschillende artikelen in de aangifte worden aangegeven.