Hoe werkt het CVB bij het indienen van de voorafaangifte?

Hieronder de volgorde van werking van het CVB bij het indienen van een voorafaangifte.

Er wordt een voorafaangifte gedaan;

 • Er vindt een match met de ATO plaats, wanneer er wordt verwezen naar een B/L van de ATO en wanneer het gewicht/hoeveelheid lager is dan op de ATO;
  (De controle op het gewicht/hoeveelheid vindt nog niet plaats in het eerste plateau van het CVB, dit wordt ingevoerd bij plateau 3.)
 • Wanneer na het insturen de voorafaangifte kan worden gematcht, dan volgt er een acceptatie zonder melding en wordt direct een MRN verstrekt;
 • Wanneer na het insturen de voorafaangifte niet kan worden gematcht, dan volgt acceptatie met melding dat er geen match is en wordt er ook direct een MRN verstrekt;
 • Wanneer de voorafaangifte niet kan worden gematcht, dan wordt er een (instelbaar) aantal keren getracht of matching alsnog mogelijk is;
 • Als er na het instelbaar aantal herhalingen nog geen match is, dan wordt de voorafaangifte alsnog afgewezen.

Wanneer het schip aankomt dan:

 • volgt er een ATA en moet er op de voorafaangifte een aanbrengbericht (GPR) worden ingediend;
 • vindt nogmaals de matching plaats;
 • Wanneer er geen matching mogelijk is dan wordt de aangifte niet aanvaard;
 • Wanneer er wel matching mogelijk is, dan wordt de aangifte aanvaard.

Wat is het ATA moment van een inkomend zeeschip?

ATA = Actual Time of Arrival

Definitie: De ATA die door de havenautoriteit wordt doorgegeven is het door de havenautoriteit vastgestelde tijdstip waarop het schip is aangekomen op de eerste ligplaats die het schip in het havengebied bezoekt. Het ATA moment wordt sinds begin 2021 automatisch vastgesteld door de Havenautoriteit en deze verzendt het ATA bericht geautomatiseerd naar o.a. Douane wanneer:

 1. De bestemming (ligplaats) van de actuele reis nog geen ATA heeft;
 2. Het schip binnen 200 meter van de bestemming (ligplaats) van de actuele reis is; en
 3. De snelheid van het schip kleiner is dan een 0,5 knoop.