Top 5 meest gestelde vragen

De Douane controleert op een match tussen B/L-nummer, aantal collie en gewicht. Een nadere aangifte wordt daarnaast afgewezen als het schip nog niet in de haven is gearriveerd (ATA schip).

De voorafaangifte kun je al indienen vóór de aankomst van het schip. Bij een match met het manifest (de ATO) verstrekt de Douane direct een MRN-nummer dat je kunt gebruiken in de documentvoormelding aan de terminal. Ook hoor je al vooraf van de Douane of er een inspectie zal volgen. Voor het aangevende bedrijfsleven zijn daarmee de voorspelbaarheid (wordt een zending gecontroleerd of niet) en betere planningsmogelijkheden de belangrijkste voordelen.

Bij een voorafaangifte geeft de Douane voor alle aangiftetypen in AGS een kennisgeving over het selectieresultaat. Voorwaarde is wel dat je als aangever AEO-gecertificeerd bent. De kennisgeving is alleen beschikbaar voor AEO-vergunninghouders ‘Douanevereenvoudigingen’ en ‘Douanevereenvoudigingen en veiligheid’.

Je softwareleverancier kan in je douanesoftware een automatische trigger inbouwen voor het moment dat het schip in de haven arriveert (ATA) of het losmoment van de lading. Dit kan via de Cargo Controller API van Portbase.

Deze documentvoormelding blijft na het CVB exact hetzelfde. Het tijdstip waarop je deze in kunt dienen, kan wel veranderen. Ook kan de terugkoppeling van de terminal iets afwijken:

 • Bij een invoeraangifte volgens normale procedure: de aangifte wordt pas door de Douane geaccepteerd ná aankomst schip. Pas dan ontvangt je het benodigde documentnummer (Mouvement Reference Number, ofwel MRN) retour. Je documentvoormelding (MID) kan daarom pas worden gedaan ná aankomst schip.
 • Bij een voorafaangifte: je ontvangt direct bij het indienen van de voorafaangifte een documentnummer (MRN) van de Douane (ook vóór aankomst schip). Je kunt dan direct een documentvoormelding (MID) doen bij de terminal. Let op! Door sommige terminals wordt een voormelding pas ‘geaccepteerd’ na de aankomst van het schip (in Melding Import Documentatie enkel bij terminals die een acceptatiebericht terugsturen, of bij ECT MyTerminal de status ‘groen’).

FAQ’s voor aangevers (douaneagenten / importeurs)

Nee. Alleen de organisatie die de voorafaangifte indient kan het aanbrengbericht indienen bij de Douane. Portbase kan alleen helpen door te voorzien in de juiste statusinformatie, zoals de ATA-schip en het losmoment, zodat het mogelijk is om het aanbrengbericht automatisch te versturen.

Ja, voor een juiste invulling van vak 40, voorafgaande regeling zijn er invulinstructies voor AGS en NCTS. Deze vind je:

Ad* Hoewel het CVB voor NCTS op een later tijdstip in productie wordt genomen (plateau 2) adviseren wij je om voor dit aangifteproces nu al te beginnen met het juist invullen van vak 40, voorafgaande regeling. 

Let op! Het niet goed invullen van een douaneaangifte kan leiden tot een boete voor het doen van een onjuiste aangifte.

Het CVB gaat gefaseerd gelden voor alle douane aangiften van over zee binnengekomen goederen:

 • vanaf 4 oktober 2021 voor AGS
 • vanaf voorjaar 2022 voor NCTS
 • naar verwachting in de loop van 2023 voor de Vereenvoudigde procedure Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA)

ATA = Actual Time of Arrival

Definitie: De ATA die door de havenautoriteit wordt doorgegeven is het door de havenautoriteit vastgestelde tijdstip waarop het schip is aangekomen op de eerste ligplaats die het schip in het havengebied bezoekt. Het ATA moment wordt sinds begin 2021 automatisch vastgesteld door de Havenautoriteit en deze verzendt het ATA bericht geautomatiseerd naar o.a. Douane wanneer:

 1. De bestemming (ligplaats) van de actuele reis nog geen ATA heeft;
 2. Het schip binnen 200 meter van de bestemming (ligplaats) van de actuele reis is; en
 3. De snelheid van het schip kleiner is dan een 0,5 knoop.

Hieronder de volgorde van werking van het CVB bij het indienen van een voorafaangifte:

 • Er wordt een voorafaangifte gedaan;
 • Door de Douane vindt een match met de ATO plaats, wanneer in de voorafaangifte correct wordt verwezen naar een B/L van de ATO en wanneer het vermelde gewicht/hoeveelheid gelijk of lager is dan op de ATO;
 • Indien een match mogelijk is, volgt zonder terugmelding een acceptatie en wordt direct een MRN verstrekt;
 • Wanneer na het insturen de voorafaangifte niet kan worden gematcht, dan volgt een melding dat er geen match is en wordt er geen MRN verstrekt;
 • Wanneer de voorafaangifte niet kan worden gematcht, dan wordt er een (instelbaar) aantal keren getracht of matching alsnog mogelijk is;
 • Als er na het instelbaar aantal herhalingen nog geen match is, dan wordt de voorafaangifte alsnog afgewezen.

De Douane controleert op een match tussen B/L-nummer, aantal collie en gewicht. Een nadere aangifte wordt daarnaast afgewezen als het schip nog niet in de haven is gearriveerd (ATA schip).

 1. Vanuit je douanesoftware dien je de voorafaangifte (IM-D of IM-E) in.
 2. Na ontvangst hiervan kun je van de Douane verschillende terugmeldingen krijgen. Mogelijk is een controle nodig. Hetzij door het overleggen van bescheiden (DMS DOC), hetzij via een fysieke controle (DMS CTL). Indien geen controle is vereist, krijg je van de Douane de terugkoppeling dat je voorafaangifte is ontvangen (DMS RCV) en direct ook een MRN-nummer.
 3. Met dit MRN-nummer doe je via Portbase alvast je documentvoormelding bij de terminal.
 4. Als laatste stap bevestig je zodra het schip met je zending in de haven is gearriveerd (ATA) of op het losmoment via een aanbrengbericht je voorafaangifte bij de Douane.

De voorafaangifte kun je al indienen vóór de aankomst van het schip. Bij een match met het manifest (de ATO) verstrekt de Douane direct een MRN-nummer dat je kunt gebruiken in de documentvoormelding aan de terminal. Ook hoor je al vooraf van de Douane of er een inspectie zal volgen. Voor het aangevende bedrijfsleven zijn daarmee de voorspelbaarheid (wordt een zending gecontroleerd of niet) en betere planningsmogelijkheden de belangrijkste voordelen.

De Douane kan zo al vooruit de bescheiden controleren en een opdracht voor een fysieke controle uitzetten. Stuur je een aangifte pas na lossing in, dan is het wachten totdat de Douane de bescheiden behandelt en de controle kan worden ingepland. Bij binnenkomst van een schip heeft de Douane bovendien vaak te maken met een piek. Door een voorafaangifte zijn werkzaamheden meer te spreiden.

De Douane kan de aangifte controleren op het moment dat dit het beste uitkomt. Hierdoor ontstaan minder piekmomenten. Als sprake is van een fysieke controle kan de Douane bovendien de opdracht hiervoor alvast opmaken en een afspraak vastleggen.

Bij een voorafaangifte geeft de Douane voor alle aangiftetypen in AGS een kennisgeving over het selectieresultaat. Voorwaarde is wel dat je als aangever AEO-gecertificeerd bent. De kennisgeving is alleen beschikbaar voor AEO-vergunninghouders ‘Douanevereenvoudigingen’ en ‘Douanevereenvoudigingen en veiligheid’.

Je softwareleverancier kan het aanbrengbericht eenvoudig voor je automatiseren.

Je softwareleverancier kan in je douanesoftware een automatische trigger inbouwen voor het moment dat het schip in de haven arriveert (ATA) of het losmoment van de lading. Dit kan via de Cargo Controller API van Portbase.

Een voorafaangifte kan voor nagenoeg alle goederen. Een uitzondering zijn fytosanitaire goederen. Zonder P2 code kan de voorafaangifte technisch nog niet worden geaccepteerd. Voor veterinaire goederen is wel een voorafaangifte mogelijk, mits je al een GDB-nummer hebt ontvangen. De uiteindelijke definitieve vrijgave van de aangifte voor veterinaire goederen kan uiteraard pas worden verwerkt nadat door de NVWA de overeenstemmingcontrole is gedaan.

De voorafaangifte vervalt na 30 dagen van rechtswege. Zolang er geen aanbrengbericht is, mag je lading de terminal niet verlaten. Je riskeert een proces verbaal van de Douane en het inactiveren van je AEO-status.

Als de boot uitwijkt, kun je de aangifte eenvoudig laten vervallen. Na 30 dagen vervalt een voorafaangifte namelijk van rechtswege.

Nee, de Douane accepteert geen voorafaangifte zonder voorafgaande regeling.

In dat geval is een nieuwe voorafaangifte noodzakelijk.

In dat geval is een nieuwe voorafaangifte noodzakelijk.

Deze documentvoormelding blijft na het CVB exact hetzelfde. Het tijdstip waarop je deze in kunt dienen, kan wel veranderen. Ook kan de terugkoppeling van de terminal iets afwijken:

 • Bij een invoeraangifte volgens normale procedure: de aangifte wordt pas door de Douane geaccepteerd ná aankomst schip. Pas dan ontvangt je het benodigde documentnummer (Mouvement Reference Number, ofwel MRN) retour. Je documentvoormelding (MID) kan daarom pas worden gedaan ná aankomst schip.
 • Bij een voorafaangifte: je ontvangt direct bij het indienen van de voorafaangifte een documentnummer (MRN) van de Douane (ook vóór aankomst schip). Je kunt dan direct een documentvoormelding (MID) doen bij de terminal. Let op! Door sommige terminals wordt een voormelding pas ‘geaccepteerd’ na de aankomst van het schip (in Melding Import Documentatie enkel bij terminals die een acceptatiebericht terugsturen, of bij ECT MyTerminal de status ‘groen’).

FAQ’s voor softwareleveranciers

In de douanesoftware die de klant van jou gebruikt, kun je het volgende doen:

 1. Zorg dat de nieuwe berichten van de Douane voor het CVB (zoals foutcodes, afkeuringscodes) op tijd in je software zijn geïmplementeerd.
 2. Bied in je software ondersteuning voor het gebruik van een voorafaangifte + aanbrengbericht.
 3. Creëer in je software een ‘trigger’ voor het geautomatiseerd versturen van de nadere aangifte of het aanbrengbericht. Je klant kan op die manier efficiënt vooruitwerken. Mogelijke triggers zijn de ATA schip of het losmoment van de lading. Voor beide momenten zijn via Portbase API’s beschikbaar.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om het gedrag van bezoekers in kaart te brengen, te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Klik op 'voorkeuren aanpassen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacyverklaring hier | Sluiten
Voorkeuren aanpassen